You are using an old version of browser and some interface won't work. We recommend you to update your browser!

Pakalpojuma noteikumi

 1. Vispārējā daļa
  1. SIA “GoTrip”, reģistrēts Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā ar reģistrācijas Nr. 40203042954, juridiskā adrese Kalpaka bulvāris 10 - 1, Rīga, LV-1050, Latvija, (turpmāk tekstā – GoTrip.lv) veic tūrisma aģentūras funkcijas, strādājot kā piegādātājs starp klientiem un tūrisma operatoriem vai citiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem un šie noteikumi nosaka kārtību, kādā Klients izmanto GoTrip.lv pakalpojumus.
  2. Apmeklētājs – jebkura persona, kas apmeklē GoTrip.lv mājas lapu www.gotrip.lv.
  3. Klients – persona, kas veikusi tūrisma pakalpojuma rezervāciju mājas lapā www.gotrip.lv.
  4. Izmantojot GoTrip.lv pakalpojumus, ikviena apmeklētāja pienākums ir iepazīties ar šiem lietošanas noteikumiem un ievērot tos. Izmantojot GoTrip.lv pakalpojumus, Jūs piekrītat šiem noteikumiem. Jūs nevarat izmantot GoTrip.lv pakalpojumus, ja nepiekrītat kādai šo noteikumu daļai.
  5. Visu tūrisma pakalpojumu pieejamība GoTrip.lv ir atkarīga no tūrisma operatoriem vai tūrisma pakalpojumu sniedzējiem.
  6. GoTrip.lv pieejamie pakalpojumi ir ceļojumi, kurus piedāvā un nodrošina tūrisma operatori vai tūrisma pakalpojumu sniedzēji, viesnīcas, aviokompānijas, apdrošināšanas kompānijas un autonomas.
  7. GoTrip.lv par tūrisma operatoru un tūrisma pakalpojumu sniedzēju nodrošinātajiem tūrisma pakalpojumiem atbild tikai kā starpnieks savas kompetences ietvaros saskaņā ar noslēgtajiem sadarbības līgumiem tajos noteiktajā apmērā. GoTrip.lv garantē savu sniegto pakalpojumu kvalitāti saskaņā ar Latvijas Republikas spēkā esošo normatīvo aktu prasībām, ievērojot ar tūrisma operatoriem vai citiem tūrisma pakalpojumu sniedzējiem noslēgtos līgumus.
  8. Pasūtījums ir jebkurš tūrisma pakalpojumu pasūtījums, ja Klients ir veicis rezervāciju, izmantojot GoTrip.lv, veicot apmaksu par pasūtījumu un saņemot pasūtījuma apstiprinājumu uz norādīto e-pastu.
  9. Pēc rezervācijas veikšanas GoTrip.lv, kad attiecīgais ceļojumu pakalpojums ir apstiprināts un apmaksāts, līgumsaistības pastāvēs starp Klientu un attiecīgo Pakalpojumu sniedzēju. GoTrip.lv šajās līgumattiecībās var būt iesaistīts tikai kā pilnvarotā persona.
  10. Klients piekrīt, ka ikviens līgums vai rēķins, ko GoTrip.lv ir sagatavojusi Klientam elektroniski, ir derīgs un spēkā esošs bez paraksta. Pēc GoTrip.lv pieprasījuma (vajadzības gadījumā) Klients apņemas parakstīt analoģiskus dokumentus papīra formātā. GoTrip.lv ir tiesības sazināties ar Klientu pa viņa norādīto e-pastu vai tālruni.
  11. Ja ceļojumā piedalās nepilngadīgas personas, Klienta pienākums ir pārliecināties, līdz cik gadu vecumam konkrētajā viesnīcā nepilngadīga persona tiek uzskatīta par bērnu un saskaņā ar šo informāciju arī norādīt nepilngadīgo personu pie bērniem vai pie pieaugušajiem. Šī informācija ir atrodama pie informācijas par viesnīcu konkrētajā ceļojuma piedāvājumā.
  12. Piekrītot šiem noteikumiem, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat GoTrip.lv Privātuma politikai.
  13. Piekrītot šiem noteikumiem, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat GoTrip.lv atteikuma tiesību izmantošanas tiesībām.
 2. Tūrisma pakalpojumu sniedzēji un to noteikumi
  1. GoTrip.lv piedāvātos ceļojumus un tūrisma pakalpojumus nodrošina tūrisma operatori un tūrisma pakalpojumu sniedzēji. Visi tūrisma operatori, kas nodrošina piedāvātos kompleksos tūrisma pakalpojumus, ir apdrošināti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
  2. Papildus GoTrip.lv noteikumiem, Klientam saistoši ir arī katra tūrisma operatora un tūrisma pakalpojumu sniedzēja noteikumi. Lietojot GoTrip.lv, Klients piekrīt tūrisma pakalpojumu sniedzēju noteikumiem un tos ievēro.
  3. Klienta pienākums ir precīzi ievērot tūrisma operatoru un tūrisma pakalpojumu sniedzēju prasības attiecībā uz pakalpojumu reģistrēšanās laikiem, rezervācijas apmaksu, rezervācijas apstiprināšanu u.c. noteikumiem.
  4. Izmantojot GoTrip.lv, Klientam būs pieejama informācija par tūrisma operatoru un tūrisma pakalpojumu sniedzēju mājaslapām, kurās ir pieejami noteikumi, kas attiecās uz to sniegtajiem pakalpojumiem. GoTrip.lv iesaka izlasīt šos noteikumus un sazināties ar GoTrip.lv vai attiecīgo pakalpojumu sniedzēju, lai uzzinātu detalizētu informāciju par spēkā esošajiem noteikumiem attiecībā uz autobusu vai avio pasažieru pārvadājumiem, apmaksas veikšanu, saistību nepildīšanu, atbildību, rezervācijas atcelšanu, izmaiņām veiktajos pasūtījumos, kompensācijām un uz jebkādiem citiem ierobežojumiem.
 3. Pasūtījuma atcelšana vai mainīšana, ko veic Klients
  1. Katra pasūtījuma maiņai vai atcelšanai ir zināmi ierobežojumi un noteikumi saskaņā ar konkrētā tūrisma operatora līguma nosacījumiem, kurus Klients akceptē rezervācijas veikšanas brīdī.
  2. Dažos gadījumos GoTrip.lv vai tūrisma pakalpojumu sniedzējs nevar atcelt tūrisma pakalpojumu rezervāciju vai veikt tajā izmaiņas pirms rakstiska pieprasījuma saņemšanas no Klienta, ar kuru Klients piekrīt jebkādām papildus un saistītajām izmaksām.
  3. Dažu pakalpojumu atcelšana vai izmaiņu veikšana tajos ir neiespējama.
  4. Naudas atgriešana par anulētu tūrisma pakalpojumu tiks veikta tādā maksājuma formā, kāda izmantota veicot pasūtījumu. Nauda tiks atgriezta personai, kas veikusi sākotnējo maksājumu uz to norēķinu kontu, no kura tika veikts maksājums.
 4. Apmaksa
  1. Klienta pienākums ir veikt samaksu par tūrisma pakalpojumu saskaņā ar tūrisma pakalpojuma piedāvājumā norādīto maksāšanas kārtību. Iespējamie apmaksas veidi var būt atšķirīgi atkarībā no izvēlētā tūrisma pakalpojuma veida un pakalpojuma sniedzēja, kas nodrošina šo pakalpojumu.
  2. GoTrip.lv un tūrisma pakalpojumu sniedzējs neizsniedz biļetes, apstiprinājumus, vaučerus vai citus ceļojuma dokumentus, ja Klients nav veicis pilnu samaksu par pakalpojumu.
  3. Pirms biļešu izsniegšanas GoTrip.lv patur tiesības veikt klienta identifikāciju saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 5. Rezervācijas apstiprinājums
  1. Veicot pasūtījumu, Klients pārbauda rezervācijas apstiprinājumā ierakstītā vārda un uzvārda atbilstību pases datiem.
  2. Rezervācijas apstiprinājumi, vaučeri un citi dokumenti tiek piegādāti, nosūtot tos uz Klienta norādīto e-pastu vienas darba dienas laikā no brīža, kad ir veikta pilna tūrisma pakalpojuma apmaksa.
  3. GoTrip.lv paļaujas uz Klienta sniegtās informācijas precizitāti un neuzņemas atbildību par biļešu zaudējumu, ja nav uzrādīta precīza e-pasta adrese vai tā saņemšana ir bloķēta e-pasta uzstādījumu dēļ.
 6. GoTrip.lv informācija un noteikumi
  1. GoTrip.lv nodrošina attiecīgās Pakalpojumu sniedzēja datubāzes un rezervēšanas sistēmas pieejamību Klientam, kā arī nepieciešamības gadījumā veic papildus pasūtījuma apstrādi.
  2. GoTrip.lv jebkurā laikā var veikt izmaiņas tā saturā, tai skaitā informācijā par jebkuru piegādātāju, programmu, kā arī datubāzēs.
  3. GoTrip.lv pieļauj iespēju, ka mājas lapā esošā informācija (tai skaitā, cenas, apraksti, datumi) var būt kļūdaina vai nepilnīga, taču GoTrip.lv pēc iespējas centīsies labot visas kļūdas vai nepilnības, tiklīdz tās tiks pamanītas vai GoTrip.lv par to tiks informēts.
  4. GoTrip.lv, kā starpnieks, publicē to informāciju mājas lapā www.gotrip.lv, kuru ir ievietojis un aktualizējies tūrisma pakalpojumu sniedzējs. Informācija par viesnīcām, to piedāvātajiem pakalpojumiem var būt neprecīza vai novecojusi, ja attiecīgais pakalpojuma sniedzējs to nav aktualizējis. GoTrip.lv nenes atbildību par šādām nesakritībām.
  5. Klients pats ir atbildīgs par datu pareizību un informācijas atbilstību, īpaši attiecībā uz pasēm, vīzām un vakcinācijas prasībām, un apņemas sazināties ar attiecīgo tūrisma pakalpojumu sniedzēju, galamērķa valsts vēstniecību vai tūrisma informācijas centru.
  6. GoTrip.lv mājas lapā var būt hipersaites uz citām mājas lapām, kas pieder un ko pārvalda trešās personas. GoTrip.lv nekontrolē un neatbild par šādām trešo personu mājas lapām, un GoTrip.lv neuzņemas atbildību par tajās atrodamās informācijas precizitāti, pilnību un kvalitāti. Visus jautājumus, kas attiecas uz ārējās saitēs atrodamo informāciju, jāpieprasa attiecīgās mājas lapas administratoram vai tīmekļa pārzinim.
  7. Attiecībā uz starptautiskajiem avio, jūras, sauszemes un dzelzceļa ceļojumiem, GoTrip.lv atbildību ierobežo attiecīgo starptautisko konvenciju noteikumi.
  8. GoTrip.lv neuzņemas atbildību par gadījumiem, kad pasūtījuma daļas vai visa pasūtījuma neizpilde, ir radusies tādu apstākļu rezultātā, kas nav bijusi saistīta ar mājas lapas www.gotrip.lv, aģentu vai tūrisma pakalpojumu sniedzēju vainu.
  9. GoTrip.lv neuzņemas atbildību par jebkādiem tiešiem vai netiešiem zaudējumiem, civiltiesību pārkāpumiem vai citiem nodarījumiem, kas radušies kā sekas, izmantojot kādu no ceļojumu pakalpojumiem, kas rezervēti vai iegādāti caur GoTrip.lv.
  10. Gadījumā, ja ceļojuma cenā nav iekļauta ceļojumu apdrošināšana, Klients apņemas pastāvīgi apdrošināt sevi un savus līdzbraucējus visam ceļojuma periodam. Klients uzņemas pilnu atbildību par iespējamām sekām, ja nebūs iegādājies ceļojuma apdrošināšanu.
 7. Pases, vīzas un veselības apdrošināšana
  1. Dažas valstis izvirza imigrācijas prasību, ka ceļotāja pasei ir jābūt derīgai noteiktu periodu pēc iebraukšanas valstī. Parasti šis termiņš ir 3 vai 6 mēneši. Katram Klientam jāpārliecinās un Klients pats ir atbildīgs par atbilstošu pases derīguma termiņu. Pārliecināties par ieceļošanas prasībām konkrētajā valstī var izmantojot, piemēram, LR Ārlietu ministrijas mājas lapu www.mfa.gov.lv.
  2. Bērniem, ceļojot uz ārvalstīm, ir nepieciešama pase.
  3. Pasē norādītajam vārdam ir jāsakrīt ar biļetē ierakstīto vārdu, pretējā gadījumā biļete un apdrošināšana nav derīga. Ja kāds no pieteiktajiem ceļojuma dalībniekiem pēc rezervācijas veikšanas maina uzvārdu, piemēram, apprecoties, pasūtījuma veicējam nekavējoties jāsniedz atbilstoša informācija, lai veiktu nepieciešamās izmaiņas ceļojuma dokumentos. Šādu izmaiņu veikšana, atkarībā no tūrisma pakalpojuma sniedzēja, var būt maksas pakalpojums.
  4. Klientam ļoti ieteicams iegādāties ceļojuma apdrošināšanu, jo var rasties apstākļi, par kuriem atbildību nevar uzņemties ne GoTrip.lv, ne tūrisma pakalpojumu sniedzējs (piemēram, reisu kavēšanās vai anulēšana u.tml).
  5. Klients pats ir atbildīgs par sava ceļojuma apdrošināšanu, lai izvairītos no apstākļiem, par kuriem atbildību neuzņemas ne GoTrip.lv, ne tūrisma pakalpojumu sniedzējs (reisu kavēšanās, anulēšana u.c.).
  6. Klients ir atbildīgs par veselības prasību pārbaudi un izpildi.
  7. Paredzētā pakalpojuma izpildes laiks, t.i. - izlidošanas vai izbraukšanas laiki var mainīties (kavēties) un tas ir ārpus GoTrip.lv kontroles. Klientam ir pienākums veikt nepieciešamās darbības, lai pārliecinātos par pakalpojuma izpildes laikiem, tai skaitā, bet ne tikai, attiecībā uz izlidošanu vai izbraukšanu vienu dienu pirms noteiktā pakalpojuma saņemšanas dienas.
 8. Nepārvaramas varas apstākļi
  1. . Nepārvaramas varas jēdziens bez ierobežojumiem ietver intervenci, karus, civilos nemierus, nolaupīšanas, ugunsgrēkus, plūdus, negadījumus, vētras, teroristu uzbrukumus, streikus, lokautus, valsts normatīvo aktu izmaiņas attiecībā uz iebraukšanu/ izbraukšanu, ārvalstu pārstāvniecību, robežsardzes/muitas, transporta dienestu un drošības institūciju darbību u.c. darbībām, kas nepārvarami ietekmē GoTrip.lv vai tūrisma pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu nodrošināšanu.
  2. GoTrip.lv neuzņemas atbildību par jebkādu pakalpojumu neizpildi, ja tā radusies nepārvaramas varas ietekmē.
 9. Jautājumi un sūdzības
  1. Pirms došanās ceļojumā jebkuri papildu jautājumi vai sūdzības, kas attiecas uz pasūtījumu, risināmi, zvanot uz GoTrip.lv palīdzības tālruni +371 27009000. Ja ceļojuma laikā Klientam rodas sūdzības, kas attiecas uz tūrisma pakalpojumu sniedzēju un/vai viesnīcu, pirms atgriešanās likumā noteiktā kārtībā jāiesniedz savu sūdzību attiecīgajam tūrisma pakalpojumu sniedzējam un/vai viesnīcai.
  2. Ja ceļojuma laikā radušies kādi jautājumi vai sūdzības, kas attiecas uz pasūtījumu, Klientam jāsazinās ar GoTrip.lv klientu apkalpošanas dienestu ne vēlāk kā 30 dienu laikā pēc atgriešanās, norādot pasūtījuma numuru un visu nepieciešamo informāciju. Ja GoTrip.lv vai kādam no tūrisma pakalpojumu sniedzējiem būs nepieciešama papildus informācija, Klients to iesniedz rakstiski.
 10. Izmaiņas GoTrip.lv noteikumos
  1. GoTrip.lv patur tiesības veikt izmaiņas šajos lietošanas noteikumos, Klientus iepriekš nebrīdinot.
  2. Aktuālā un spēkā esošā noteikumu versija ir tā, kas konkrētajā brīdī ir skatāma mājas lapā www.gotrip.lv
  3. Turpmāka GoTrip.lv lietošana, pēc izmaiņu veikšanas noteikumos, apstiprina Jūsu piekrišanu veiktajām izmaiņām.
 11. GoTrip.lv datu aizsardzība un drošība
  1. GoTrip.lv ir veikusi visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. GoTrip.lv ievēro personas datu aizsardzību saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārīgās datu aizsardzības regulu Nr.2016/679 un Latvijas Republikas spēkā esošajiem tiesību aktiem.
  2. Rezervējot tūrisma pakalpojumus GoTrip.lv, Klients piekrīt, ka iesniegtos datus apstrādās arī trešās puses, t.i., tūrisma pakalpojumu sniedzēji. GoTrip.lv neatbild par personas datu drošību, kad tie ir nodoti tūrisma operatoram un tūrisma pakalpojumu sniedzējam.
  3. GoTrip.lv patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma jebkurā laikā liegt pieeju mājas lapai, ja Klients izmanto šo interneta lapu pretēji tās lietošanas noteikumiem.