You are using an old version of browser and some interface won't work. We recommend you to update your browser!

Noteikumu par atteikuma tiesību izmantošanu

Izmantojot SIA “GoTrip”, reģistrācijas Nr. 40203042954, juridiskā adrese Kalpaka bulvāris 10 - 1, Rīga, LV-1050, Latvija, (turpmāk – GoTrip.lv) kā starpnieka sniegtos pakalpojumus, Jums ir tiesības atteikties no pakalpojuma, kuru iegādājāties ar mājas lapas www.gotrip.lv starpniecību šādos gadījumos un kārtībā:

 1. Klientam ir tiesības atgūt 100% no iemaksātās pasūtījuma cenas, ja:
  • Klients ir veicis apmaksu par pakalpojumu, bet pakalpojums vairs nav pieejams vai to iegādājies cits Klients, kura pieprasījums jau ticis apstrādāts;
  • Klients veicis pakalpojuma priekšapmaksu, bet pakalpojuma cenai ir notikusi svārstība – tā ir palielinājusies vai samazinājusies;
 2. Gadījumā, ja Klients ir veicis pilnu samaksu par pakalpojumu, bet ir nolēmis atteikties no pakalpojuma un nav piepildījušies 1.punktā norādītie nosacījumi, atteikuma tiesības īstenojamas saskaņā ar tūrisma pakalpojuma sniedzēja noteikumiem par atteikuma tiesību īstenošanu, ar kuriem Klients varēs iepazīties, iegādājoties attiecīgo tūrisma pakalpojumu.
 3. Klientam nav tiesību saņemt atmaksu par pakalpojumu, ja Klients patvaļīgi pārtrauc tūrisma pakalpojumu vai atsakās no kāda apmaksātā papildpakalpojuma tūrisma pakalpojuma izmantošanas laikā. Kompensācija par neizmantoto pakalpojuma daļu netiek atgriezta.
 4. Lai izmantotu atteikuma tiesības, Klientam ir pienākums informēt par to GoTrip.lv, nosūtot rakstveida iesniegumu uz GoTrip.lv juridisko adresi vai ē-pasta adresi info@gotrip.lv, izmantojot GoTrip.lv atteikuma veidlapu vai noformējot iesniegumu brīvā formā, kurā iekļauta šāda informācija:
  • Vārds, uzvārds;
  • Adrese;
  • Telefons;
  • Bankas konts;
  • Iegādātais pakalpojums;
  • Pakalpojuma pilna cena un tās samaksas datums;
  • Atteikuma iemesls.
 5. Naudas atgriešana par anulētu tūrisma pakalpojumu tiks veikta tādā maksājuma formā, kāda izmantota veicot pasūtījumu. Nauda tiks atgriezta personai, kas veikusi sākotnējo maksājumu uz to norēķinu kontu, no kura tika veikts maksājums.
 6. GoTrip.lv ir tiesības pārliecināties par klienta identitāti, pieprasot iesniegt personu apliecinošus dokumentus.