Jūs izmantojat novecojušu pārlukprogrammu un daļa funkcionalitātes varētu nestrādāt. Mēs Jums iesakām atjaunot savu pārlukprogrammu!

Zemo cenu kalendārs

Turcija

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
 • Viļņa
 • Tallina
1004 €
588 €
885 €
718 €
707 €
Jūnijs
618 €
658 €
595 €
Jūlijs
638 €
658 €
588 €
Augusts
851 €
702 €
728 €
Septembris
1004 €
920 €
871 €
Oktobris
797 €
Novembris
RīgaViļņaTallina
JūnijsRādīt datumus
885 €
718 €
707 €
JūlijsRādīt datumus
618 €
658 €
595 €
AugustsRādīt datumus
638 €
658 €
588 €
SeptembrisRādīt datumus
851 €
702 €
728 €
OktobrisRādīt datumus
1004 €
920 €
871 €
NovembrisRādīt datumus
797 €

Grieķija

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
 • Viļņa
 • Tallina
1107 €
632 €
930 €
1107 €
735 €
Jūnijs
1038 €
1007 €
870 €
Jūlijs
1038 €
918 €
898 €
Augusts
998 €
866 €
1042 €
Septembris
1064 €
632 €
1032 €
Oktobris
RīgaViļņaTallina
JūnijsRādīt datumus
930 €
1107 €
735 €
JūlijsRādīt datumus
1038 €
1007 €
870 €
AugustsRādīt datumus
1038 €
918 €
898 €
SeptembrisRādīt datumus
998 €
866 €
1042 €
OktobrisRādīt datumus
1064 €
632 €
1032 €

Tunisija

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
 • Viļņa
 • Tallina
1438 €
678 €
1370 €
Jūnijs
678 €
Jūlijs
690 €
Augusts
1438 €
1030 €
1178 €
Septembris
1418 €
1181 €
1118 €
Oktobris
RīgaViļņaTallina
JūnijsRādīt datumus
1370 €
JūlijsRādīt datumus
678 €
AugustsRādīt datumus
690 €
SeptembrisRādīt datumus
1438 €
1030 €
1178 €
OktobrisRādīt datumus
1418 €
1181 €
1118 €

Itālija

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
 • Viļņa
 • Tallina
1630 €
740 €
1043 €
813 €
Jūnijs
769 €
1027 €
Jūlijs
740 €
Augusts
1510 €
1390 €
1218 €
Septembris
1630 €
1450 €
Oktobris
1318 €
1320 €
Janvāris, 2025
1370 €
1372 €
Februāris, 2025
1198 €
1198 €
Marts, 2025
RīgaViļņaTallina
JūnijsRādīt datumus
1043 €
813 €
JūlijsRādīt datumus
769 €
1027 €
AugustsRādīt datumus
740 €
SeptembrisRādīt datumus
1510 €
1390 €
1218 €
OktobrisRādīt datumus
1630 €
1450 €
Janvāris, 2025Rādīt datumus
1318 €
1320 €
Februāris, 2025Rādīt datumus
1370 €
1372 €
Marts, 2025Rādīt datumus
1198 €
1198 €

Ēģipte

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
 • Viļņa
 • Tallina
1340 €
776 €
776 €
935 €
942 €
Jūlijs
823 €
875 €
985 €
Augusts
901 €
915 €
1245 €
Septembris
1012 €
1026 €
1131 €
Oktobris
1037 €
982 €
1108 €
Novembris
1014 €
978 €
1108 €
Decembris
997 €
978 €
1068 €
Janvāris, 2025
1049 €
978 €
1068 €
Februāris, 2025
1177 €
1043 €
1143 €
Marts, 2025
1340 €
1260 €
1273 €
Aprīlis, 2025
RīgaViļņaTallina
JūlijsRādīt datumus
776 €
935 €
942 €
AugustsRādīt datumus
823 €
875 €
985 €
SeptembrisRādīt datumus
901 €
915 €
1245 €
OktobrisRādīt datumus
1012 €
1026 €
1131 €
NovembrisRādīt datumus
1037 €
982 €
1108 €
DecembrisRādīt datumus
1014 €
978 €
1108 €
Janvāris, 2025Rādīt datumus
997 €
978 €
1068 €
Februāris, 2025Rādīt datumus
1049 €
978 €
1068 €
Marts, 2025Rādīt datumus
1177 €
1043 €
1143 €
Aprīlis, 2025Rādīt datumus
1340 €
1260 €
1273 €

Bulgārija

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
 • Viļņa
 • Tallina
998 €
830 €
850 €
890 €
Jūnijs
998 €
878 €
918 €
Jūlijs
870 €
870 €
830 €
Augusts
892 €
920 €
918 €
Septembris
RīgaViļņaTallina
JūnijsRādīt datumus
850 €
890 €
JūlijsRādīt datumus
998 €
878 €
918 €
AugustsRādīt datumus
870 €
870 €
830 €
SeptembrisRādīt datumus
892 €
920 €
918 €

Kipra

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
 • Viļņa
 • Tallina
1610 €
959 €
998 €
Jūnijs
959 €
1268 €
Jūlijs
1077 €
1268 €
Augusts
1124 €
1369 €
Septembris
1318 €
1294 €
1350 €
Oktobris
1600 €
1330 €
1610 €
Novembris
RīgaViļņaTallina
JūnijsRādīt datumus
998 €
JūlijsRādīt datumus
959 €
1268 €
AugustsRādīt datumus
1077 €
1268 €
SeptembrisRādīt datumus
1124 €
1369 €
OktobrisRādīt datumus
1318 €
1294 €
1350 €
NovembrisRādīt datumus
1600 €
1330 €
1610 €

Spānija

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
 • Viļņa
 • Tallina
2405 €
1180 €
2069 €
Jūnijs
1870 €
1486 €
Jūlijs
1927 €
1222 €
2405 €
Augusts
2200 €
1480 €
2002 €
Septembris
1770 €
1180 €
2118 €
Oktobris
1680 €
1598 €
1670 €
Novembris
1470 €
1550 €
1578 €
Decembris
1530 €
1590 €
1538 €
Janvāris, 2025
1450 €
1590 €
1538 €
Februāris, 2025
1592 €
1678 €
1618 €
Marts, 2025
1750 €
2068 €
1830 €
Aprīlis, 2025
RīgaViļņaTallina
JūnijsRādīt datumus
2069 €
JūlijsRādīt datumus
1870 €
1486 €
AugustsRādīt datumus
1927 €
1222 €
2405 €
SeptembrisRādīt datumus
2200 €
1480 €
2002 €
OktobrisRādīt datumus
1770 €
1180 €
2118 €
NovembrisRādīt datumus
1680 €
1598 €
1670 €
DecembrisRādīt datumus
1470 €
1550 €
1578 €
Janvāris, 2025Rādīt datumus
1530 €
1590 €
1538 €
Februāris, 2025Rādīt datumus
1450 €
1590 €
1538 €
Marts, 2025Rādīt datumus
1592 €
1678 €
1618 €
Aprīlis, 2025Rādīt datumus
1750 €
2068 €
1830 €

Portugāle

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Viļņa
 • Tallina
2872 €
1218 €
2872 €
Jūlijs
2238 €
Augusts
1418 €
1218 €
Septembris
1330 €
1478 €
Oktobris
1685 €
1590 €
Novembris
1645 €
Decembris
1645 €
Janvāris, 2025
1645 €
Februāris, 2025
1720 €
Marts, 2025
1862 €
Aprīlis, 2025
ViļņaTallina
JūlijsRādīt datumus
2872 €
AugustsRādīt datumus
2238 €
SeptembrisRādīt datumus
1418 €
1218 €
OktobrisRādīt datumus
1330 €
1478 €
NovembrisRādīt datumus
1685 €
1590 €
DecembrisRādīt datumus
1645 €
Janvāris, 2025Rādīt datumus
1645 €
Februāris, 2025Rādīt datumus
1645 €
Marts, 2025Rādīt datumus
1720 €
Aprīlis, 2025Rādīt datumus
1862 €

Apvienotie Arābu Emirāti

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
 • Viļņa
1939 €
1238 €
1512 €
1939 €
Oktobris
1310 €
1418 €
Novembris
1238 €
1430 €
Decembris
1238 €
1472 €
Janvāris, 2025
1238 €
1530 €
Februāris, 2025
1300 €
1530 €
Marts, 2025
1465 €
Aprīlis, 2025
1410 €
Maijs, 2025
RīgaViļņa
OktobrisRādīt datumus
1512 €
1939 €
NovembrisRādīt datumus
1310 €
1418 €
DecembrisRādīt datumus
1238 €
1430 €
Janvāris, 2025Rādīt datumus
1238 €
1472 €
Februāris, 2025Rādīt datumus
1238 €
1530 €
Marts, 2025Rādīt datumus
1300 €
1530 €
Aprīlis, 2025Rādīt datumus
1465 €
Maijs, 2025Rādīt datumus
1410 €

Francija

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
Rīga
Janvāris, 2025Rādīt datumus
1330 €

Gruzija

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
1565 €
1351 €
1471 €
Jūlijs
1351 €
Augusts
1565 €
Septembris
Rīga
JūlijsRādīt datumus
1471 €
AugustsRādīt datumus
1351 €
SeptembrisRādīt datumus
1565 €

Austrija

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
 • Viļņa
1856 €
1455 €
1688 €
1455 €
Janvāris, 2025
1856 €
1528 €
Februāris, 2025
1688 €
Marts, 2025
RīgaViļņa
Janvāris, 2025Rādīt datumus
1688 €
1455 €
Februāris, 2025Rādīt datumus
1856 €
1528 €
Marts, 2025Rādīt datumus
1688 €

Taizeme

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
 • Viļņa
 • Tallina
3450 €
2170 €
2410 €
2410 €
2750 €
Oktobris
2170 €
2590 €
2498 €
Novembris
2870 €
2878 €
3450 €
Decembris
2738 €
2918 €
3330 €
Janvāris, 2025
2618 €
2790 €
3230 €
Februāris, 2025
2658 €
2718 €
2730 €
Marts, 2025
RīgaViļņaTallina
OktobrisRādīt datumus
2410 €
2410 €
2750 €
NovembrisRādīt datumus
2170 €
2590 €
2498 €
DecembrisRādīt datumus
2870 €
2878 €
3450 €
Janvāris, 2025Rādīt datumus
2738 €
2918 €
3330 €
Februāris, 2025Rādīt datumus
2618 €
2790 €
3230 €
Marts, 2025Rādīt datumus
2658 €
2718 €
2730 €

Šrilanka

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
 • Viļņa
 • Tallina
2990 €
2330 €
2330 €
2560 €
2338 €
Oktobris
2522 €
2560 €
2348 €
Novembris
2522 €
2604 €
2348 €
Decembris
2796 €
2709 €
2432 €
Janvāris, 2025
2796 €
2709 €
2543 €
Februāris, 2025
2913 €
2990 €
2543 €
Marts, 2025
RīgaViļņaTallina
OktobrisRādīt datumus
2330 €
2560 €
2338 €
NovembrisRādīt datumus
2522 €
2560 €
2348 €
DecembrisRādīt datumus
2522 €
2604 €
2348 €
Janvāris, 2025Rādīt datumus
2796 €
2709 €
2432 €
Februāris, 2025Rādīt datumus
2796 €
2709 €
2543 €
Marts, 2025Rādīt datumus
2913 €
2990 €
2543 €

Vjetnama

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
 • Viļņa
 • Tallina
2898 €
2538 €
2830 €
2790 €
2898 €
Oktobris
2538 €
2610 €
2538 €
Novembris
2610 €
2658 €
2618 €
Decembris
2658 €
2670 €
2638 €
Janvāris, 2025
2598 €
2718 €
2830 €
Februāris, 2025
2690 €
2598 €
2718 €
Marts, 2025
RīgaViļņaTallina
OktobrisRādīt datumus
2830 €
2790 €
2898 €
NovembrisRādīt datumus
2538 €
2610 €
2538 €
DecembrisRādīt datumus
2610 €
2658 €
2618 €
Janvāris, 2025Rādīt datumus
2658 €
2670 €
2638 €
Februāris, 2025Rādīt datumus
2598 €
2718 €
2830 €
Marts, 2025Rādīt datumus
2690 €
2598 €
2718 €

Tanzānija

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
 • Viļņa
 • Tallina
3490 €
2710 €
3470 €
3110 €
Oktobris
2950 €
2710 €
3198 €
Novembris
3130 €
2758 €
3278 €
Decembris
3250 €
2958 €
3490 €
Janvāris, 2025
3238 €
2990 €
3298 €
Februāris, 2025
3318 €
2958 €
3190 €
Marts, 2025
RīgaViļņaTallina
OktobrisRādīt datumus
3470 €
3110 €
NovembrisRādīt datumus
2950 €
2710 €
3198 €
DecembrisRādīt datumus
3130 €
2758 €
3278 €
Janvāris, 2025Rādīt datumus
3250 €
2958 €
3490 €
Februāris, 2025Rādīt datumus
3238 €
2990 €
3298 €
Marts, 2025Rādīt datumus
3318 €
2958 €
3190 €

Meksika

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
 • Viļņa
 • Tallina
4058 €
2850 €
3450 €
3710 €
Oktobris
3278 €
3390 €
2850 €
Novembris
3210 €
3390 €
2938 €
Decembris
3790 €
3990 €
3778 €
Janvāris, 2025
3798 €
3998 €
3598 €
Februāris, 2025
3778 €
4058 €
3438 €
Marts, 2025
RīgaViļņaTallina
OktobrisRādīt datumus
3450 €
3710 €
NovembrisRādīt datumus
3278 €
3390 €
2850 €
DecembrisRādīt datumus
3210 €
3390 €
2938 €
Janvāris, 2025Rādīt datumus
3790 €
3990 €
3778 €
Februāris, 2025Rādīt datumus
3798 €
3998 €
3598 €
Marts, 2025Rādīt datumus
3778 €
4058 €
3438 €

Indonēzija

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
 • Viļņa
 • Tallina
4070 €
3170 €
4070 €
Jūlijs
3378 €
3210 €
3378 €
Oktobris
3230 €
3278 €
3418 €
Novembris
3570 €
3170 €
3718 €
Decembris
3678 €
3610 €
3830 €
Janvāris, 2025
3550 €
3410 €
3430 €
Februāris, 2025
3290 €
3298 €
3430 €
Marts, 2025
RīgaViļņaTallina
JūlijsRādīt datumus
4070 €
OktobrisRādīt datumus
3378 €
3210 €
3378 €
NovembrisRādīt datumus
3230 €
3278 €
3418 €
DecembrisRādīt datumus
3570 €
3170 €
3718 €
Janvāris, 2025Rādīt datumus
3678 €
3610 €
3830 €
Februāris, 2025Rādīt datumus
3550 €
3410 €
3430 €
Marts, 2025Rādīt datumus
3290 €
3298 €
3430 €

Seišelu salas

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
 • Viļņa
 • Tallina
3790 €
3170 €
3550 €
3318 €
3170 €
Novembris
3718 €
3778 €
3370 €
Decembris
3790 €
3450 €
3290 €
Janvāris, 2025
3618 €
3450 €
3438 €
Februāris, 2025
3498 €
3530 €
3410 €
Marts, 2025
RīgaViļņaTallina
NovembrisRādīt datumus
3550 €
3318 €
3170 €
DecembrisRādīt datumus
3718 €
3778 €
3370 €
Janvāris, 2025Rādīt datumus
3790 €
3450 €
3290 €
Februāris, 2025Rādīt datumus
3618 €
3450 €
3438 €
Marts, 2025Rādīt datumus
3498 €
3530 €
3410 €

Kuba

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
 • Viļņa
 • Tallina
4490 €
3270 €
4490 €
Oktobris
3270 €
3858 €
Novembris
3450 €
3918 €
3698 €
Decembris
3558 €
4078 €
3970 €
Janvāris, 2025
3778 €
4118 €
3950 €
Februāris, 2025
3730 €
4130 €
Marts, 2025
RīgaViļņaTallina
OktobrisRādīt datumus
4490 €
NovembrisRādīt datumus
3270 €
3858 €
DecembrisRādīt datumus
3450 €
3918 €
3698 €
Janvāris, 2025Rādīt datumus
3558 €
4078 €
3970 €
Februāris, 2025Rādīt datumus
3778 €
4118 €
3950 €
Marts, 2025Rādīt datumus
3730 €
4130 €

Maurīcija

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
 • Viļņa
 • Tallina
6130 €
3990 €
5318 €
5710 €
6130 €
Oktobris
4530 €
4150 €
5538 €
Novembris
4438 €
3990 €
4170 €
Decembris
4418 €
4150 €
4190 €
Janvāris, 2025
4450 €
4158 €
4090 €
Februāris, 2025
4038 €
4178 €
4090 €
Marts, 2025
RīgaViļņaTallina
OktobrisRādīt datumus
5318 €
5710 €
6130 €
NovembrisRādīt datumus
4530 €
4150 €
5538 €
DecembrisRādīt datumus
4438 €
3990 €
4170 €
Janvāris, 2025Rādīt datumus
4418 €
4150 €
4190 €
Februāris, 2025Rādīt datumus
4450 €
4158 €
4090 €
Marts, 2025Rādīt datumus
4038 €
4178 €
4090 €

Maldīvu salas

* Zemākā cena 6-14 nakšu ceļojumam divām personām. Šī cena ir informatīva, aktuālā cena būs redzama pie izvēlētā piedāvājumā.

Izlidošanas pilsēta
 • Rīga
 • Viļņa
 • Tallina
6698 €
5118 €
5230 €
Oktobris
5190 €
5118 €
5218 €
Novembris
5530 €
5250 €
5370 €
Decembris
6650 €
6210 €
6678 €
Janvāris, 2025
6598 €
6270 €
6698 €
Februāris, 2025
6498 €
6210 €
6670 €
Marts, 2025
RīgaViļņaTallina
OktobrisRādīt datumus
5230 €
NovembrisRādīt datumus
5190 €
5118 €
5218 €
DecembrisRādīt datumus
5530 €
5250 €
5370 €
Janvāris, 2025Rādīt datumus
6650 €
6210 €
6678 €
Februāris, 2025Rādīt datumus
6598 €
6270 €
6698 €
Marts, 2025Rādīt datumus
6498 €
6210 €
6670 €